Szanowni Państwo,

W związku z likwidacją rachunków bankowych poszczególnych Biur Urzędu Dozoru Technicznego prosimy o kierowanie wpłat na konto właściwego terenowo Oddziału UDT oraz (celem właściwej identyfikacji) zawarcie trzech istotnych informacji

w tytule przelewu bankowego / przekazu pocztowego według poniższego wzoru

GLIWICE/E3/19.04.2021/MIROSŁAW NOWAK,

gdzie poszczególne elementy oznaczają:

 

Biuro UDT (miasto, gdzie znajduje się biuro UDT, do którego kierowany jest wniosek) / kod czynności UDT* (kod czynności, którego dotyczy przedpłata – zgodny z rodzajem i zakresem usługi wskazanej na wniosku) /numer lub data pisma (jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby) lub (jeżeli wpłata dotyczy jednej osoby): data wniosku oraz nazwisko osoby, której dotyczy przedpłata (jeżeli wpłacający jest inny niż wnioskodawca oraz jeżeli wpłacający jest ten sam, co wnioskodawca).

 

Uwaga: niedostosowanie tytułu wpłaty do wytycznych może spowodować wydłużenie procesu.

*Kody czynności (wg obszarów działania UDT):

SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI – dotyczy osób obsługujących i konserwujących urządzenia oraz osób napełniających zbiorniki przenośne – Urząd Dozoru Technicznego – Kwalifikacje osób (udt.gov.pl):

DD – opłata za duplikat zaświadczenia kwalifikacyjnego

E3 – opłata za egzamin na obsługę urządzeń transportu bliskiego

E4 – opłata za egzamin na konserwację urządzeń transportu bliskiego

E5 – opłata za egzamin na napełnianie zbiorników

 

F-GAZY – dotyczy postępowań związanych z substancjami zubożającymi warstwę ozonową Urząd Dozoru Technicznego – SZWO i F-gazy (udt.gov.pl):

FG1+FG2 – opłata za certyfikat dla personelu

FG13 – opłata za wtórnik certyfikatu dla personelu Oddział UDT, do którego kierowany jest wniosek Numer konta oddziału Kwota Dane wnioskodawcy Tytuł wpłaty/ilość osób-przelew zbiorczy

FG16 – opłata za zmianę danych na certyfikacie dla personelu

FG18 – opłata za wymianę certyfikatu dla personelu

FG9+FG10+FG12 – opłata za certyfikat dla przedsiębiorców

FG9 – opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie lub odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców

FG11 – opłata za odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców

FG14 – opłata za wtórnik certyfikatu dla przedsiębiorców

FG17 – opłata za zmianę danych na certyfikacie dla przedsiębiorców

FG19 – opłata za wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców FG3+FG4 – opłata za certyfikat jednostki prowadzącej szkolenia

FG5+FG6 – opłata za certyfikat jednostki oceniającej personel FG7+FG8 – opłata za certyfikat jednostki wydającej zaświadczenia o odbytym szkoleniu

 

OZE – dotyczy certyfikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii Urząd Dozoru Technicznego – O OZE (udt.gov.pl):

OC – opłata za certyfikat instalatora OZE

OE – opłata za egzamin instalatora OZE

OPC – opłata za przedłużenie ważności certyfikatu instalatora OZE

OW – opłata za wtórnik certyfikatu instalatora OZE

OA – opłata za akredytację ośrodka prowadzącego szkolenia w zakresie OZE

 

CERT (dodatkowa dobrowolna certyfikacja) – Urząd Dozoru Technicznego – Napełnianie zbiorników ciśnieniowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego (udt.gov.pl)

CERT – opłata za certyfikat dla obsługującego/konserwującego urządzenia transportu bliskiego

 

 

Uwaga: Wniosek należy złożyć w oddziale UDT najpóźniej do 30 dnia od daty wpłaty, po tym terminie w razie niezłożenia wniosku nastąpi zwrot opłaty bez wszczynania procesu

Oczywiście w razie problemów z wypełnieniem dokumentów jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Powyższy wzór można pobrać z zakładki do pobrania lub klikając w ten link.

Kategorie: Informacja