Nasze liofilizatory pozwalają na liofilizacje następujących produktów:

a) owoców miękkich drobnych w całości,
b) owoców miękkich dużych rozdrobnionych,
c) warzyw twardych rozdrobnionych,
d) warzyw zielonych w całości,
e) grzybów,
f) karmy dla zwierząt,
g) kawy w kawałkach,
h) produktów mięsnych,
i) produktów półgotowych w całości,
j) produktów półgotowych rozdrobnionych,
k) produktów gotowych w całości,
l) soków i innych płynów,
m) materiałów biologicznych typu surowice, antybiotyki, hormony,
n) materiałów biologicznych typu składniki tkanek, komórek, krwi,
o) materiałów mikrobiologicznych,
p) drobnych materiałów archeologicznych,
q) drewna i innych produktów naturalnych.

Istnieje również rozszerzenie dostawy o:

a) Przystosowanie do liofilizacji produktów zawierających inne rozpuszczalniki niż wodę, włącznie z rozpuszczalnikami o temperaturach topnienia powyżej -45°C.
b) Wykonanie dodatkowej komory do głębokiego domrażania produktów (poniżej -60°C).
c) Wykonanie dodatkowej komory wstępnego zamrażania produktów (do -25°C).
d) Wykonanie układu sterowania dodatkowej komory wstępnego zamrażania z pełną kontrolą szybkości zamrażania produktów.
e) Wykonanie układu sterowania dodatkowej komory wstępnego zamrażania z możliwością przeprowadzenia kontrolowanej dewitryfikacji.