1. Organizatorem szkolenia jest firma P.P.H.U. ReBaNo z siedzibą  przy ul. Kopanina 39 / 60-105 Poznań
  2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie internetowej pod adresem  https://www.rebano.pl/terminarz-szkolen/ oraz https://www.rebano.pl/opisy-szkolen/
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu poprzez kontakt mailowy szkolenia@rebano.pl lub telefoniczny +48 601 500 088
  4. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, posiłek w każdym dniu szkolenia oraz pełne wsparcie techniczne.
  5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapłata przez uczestnika całości kwoty nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik otrzymuje Proforme którą należy zrealizować w danym terminie.
  6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu poprzez poinformowanie Organizatora mailowo bądź telefonicznie.
  7. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie do 14 dni przez rozpoczęciem szkolenia uczestnik zachowuje prawo do zwrotu 100% zapłaconej ceny za szkolenie.
  8. Organizator zachowuje prawo do otrzymania pełnej ceny za szkolenie w przypadku rezygnacji przez uczestnika za szkolenie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz nieobecności uczestnika na szkoleniu.
  9. W szczególnych przypadkach Organizator może zgodzić się na wykorzystanie ceny zapłaconej przez uczestnika na udział w innym szkoleniu organizowanym przez Organizatora lub zwrot ceny zapłaconej przez uczestnika za szkolenie, w którym uczestnik nie wziął udziału.
  10. Organizator może odwołać szkolenie w przypadku nie uzbierania się grupy przynajmniej 10 os. Uczestnikom przysługuje wtedy zwrot zapłaconej  ceny za szkolenie, bądź są one przeznaczone na poczet kolejnego terminu szkolenia.
  11. Reklamacja usług szkoleniowych jest przyjmowana w biurze głównym Organizatora w dniu wykonania usługi szkoleniowej.