Zakres badań całych urządzeń:

 

1. Sprawdzenie doboru wszystkich komponentów z opisem, co jest nie tak lub co można poprawić.
2. Sprawdzenie działania wszystkich komponentów z opisem, co jest nie tak lub co można poprawić.
3. Dobór i/lub sprawdzenie działania komponentów pod kontem zastosowania i wydajności.
4. Kontrola w zakresie punktów 1-3 pod kontem aktualnie używanego czynnika lub pod kontem alternatywnego czynnika.
5. Przedstawienie alternatywnych czynników z ich zaletami i wadami w danej, konkretnej aplikacji, z podaniem optymalnego typu czynnika.
6. Przedstawienie sugestii i propozycji na nowe komponenty, zarówno w zakresie prototypu, jak i w zakresie produkcji seryjnej.
7. Montaż urządzenia i/lub wymianę komponentów instalacji urządzenia z uwzględnieniem punktów 1-5, po akceptacji ewentualnych sugestii z punktu 6.
8. Wprowadzenie modernizacji.
9. Pełne badania termiczne, ciśnieniowe i energetyczne.
10. Weryfikacja dokumentów od komponentów i ich certyfikatów.
11. Sprawdzenie urządzeń pod względem energetycznym.
12. Sprawdzenie urządzeń pod względem ekonomicznym.
13. Sprawdzenie urządzeń pod względem ekologicznym.
14. Sprawdzenie dokumentacji i urządzenia z sztuką chłodniczą oraz normami.
15. Sprawdzenie działania urządzenia pod obciążeniem i bez obciążenia, dla warunków nocnych i dziennych przy różnych zakresach temperatur otoczenia.
16. Sprawdzenie działania urządzenia oraz jego badanie jest oparte na normach PN-EN ISO 23953, PN-EN 60335, dyrektywy 2014/30/UE i 2014/35/UE.
17. Wstępna weryfikacja zgodności urządzenia zgodnie z normami PN-EN ISO 23953, PN-EN 60335, dyrektywy 2014/30/UE i 2014/35/UE.

Zakres badań poszczególnych komponentów urządzeń:

1. Sprawdzenie parametrów termodynamicznych.
2. Sprawdzenie parametrów ciśnieniowych.
3. Sprawdzenie zgodność z normami.
4. Sprawdzenie wykonania z sztuką chłodniczą.
5. Sprawdzenie zgodności wykonania komponentów z dokumentacją komponentów
6. Sprawdzenie zgodności dokumentacji z normami i wytycznymi.