W ramach wsparcia technicznego wykonujemy:

– ekspertyzy i opinie rzeczoznawcy instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wykonywane są przez Rzeczoznawcę i z dokładnym sprawdzeniem stanu wykonania, analizy problemów i błędów, wraz z dokładnym opisem zarówno zaistniałego stanu, konsekwencji i sposobów rozwiązania

– projekty instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zarówno nowych, jak i modernizacji, z dokładnym określeniem wszystkich wymagań i rozwiązań, precyzyjnymi schematami zawierającymi wszystkie wymagane elementy z określeniem ich umiejscowienia i wielkości, dokładnym opisem i parametrami technicznymi, instrukcją użytkowania oraz zakresem prac przy przeglądach, jak i instrukcją BHP.

– niezależny nadzór projektowy i techniczny nad wykonywanymi instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła wraz z odbiorem końcowym,

– pełne wsparcie techniczne przy wykonywaniu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,

– daleko idącą pomoc w projektowaniu, budowaniu czy użytkowaniu instalacji z nietypowymi czy nowatorskimi rozwiązaniami, zarówno po stronie technicznej, jak i ekologii czy też wysokiej efektywności instalacji włącznie z systemami odzysku ciepła,

– pełne wsparcie techniczne dla producentów mebli chłodniczych, urządzeń chłodniczych i komponentów instalacji chłodniczych przy modernizacji produktów, wprowadzaniu nowych produktów czy zmianie czynnika, zarówno po stronie technicznej (np. dobór komponentów, opracowanie nowych rozwiązań, dostosowanie istniejących pod nowe wytyczne), technologicznej (opracowanie pełnej technologii związanej z instalacjami chłodniczymi, wykonanie procedur, szkoleń oraz nadzór nad pracami praktycznymi), praktycznej (testy urządzeń wraz z wprowadzaniem poprawek oraz sugerowaniem innych rozwiązań) i prawnej (dostosowanie linii produkcyjnych pod nowe wymagania prawne, wynikające np. z czynników palnych, opracowanie niezbędnych procedur, analiz i dokumentów z tego wynikających)

– ekspertyzy uszkodzeń instalacji i jej elementów z dokładną analizą przyczyn uszkodzeń i wskazaniem sposobów rozwiązania problemów, by awarie się nie powtórzyły, a w przypadku ekspertyz sprężarek półhermetycznych może być to połączone z ich remontem (sprężarki przez nas remontowane mają 12 miesięczną gwarancje).

– nadzór nad zmianą czynnika w istniejących instalacjach, z dokładnym określeniem zysków i strat z tym związanych, ryzykiem zmiany oraz pełną procedurą wykonania takiej zmiany.

– analizą efektywności istniejących instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wraz z zaproponowaniem zmian pozwalających na zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, jak i całkowitych kosztów eksploatacyjnych.

-opracowanie dokładnych i spersonalizowanych procedur czynności związanych z produkcją, instalowaniem, serwisowaniem czy likwidacją urządzeń chłodniczych, zarówno dla firm instalatorskich i serwisowych, jak i dla producentów sprzętu chłodniczego, np. mebli chłodniczych.

Procedury pozwalają na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w odpowiednim zakresie i odpowiedniej kolejności przez osoby dopiero przyuczane do danego stanowiska

Pracujemy zarówno na czynnikach chłodniczych wycofanych z grupy SZWO (CFC i HCFC), czynnikach chłodniczych obecnie wycofywanych użycia z grupy F-gaz, jak i wprowadzanych jako ich zamienniki (HFC oraz HFO), jak i na czynnikach z grupy HC (m.in. propan, propylen, izobutan), dwutlenek węgla i amoniak, w technologii bezpośredniego zasilania, jak i na układach pośrednich. Zakres wydajności od pojedynczych mebli chłodniczych po wielosprężarkowe instalacje przemysłowe.

 

Nie boimy się trudnych tematów. Im coś jest trudniejsze, tym chętniej się tego podejmiemy.