Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

-wejście w życie 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

(pobierz pdf.)