Informujemy, że od dnia 21.02.2019 roku zmieniły się kwoty opłat do Urzędu Dozoru Technicznego za wydawane certyfikaty.

Obecna opłata za Certyfikat dla Personelu wynosi 120,12 PLN, a za Certyfikat dla Przedsiębiorcy 2.001,94 PLN.

Przypominamy również, że pomagamy Państwu w przygotowaniu się do kontroli wymaganej przy Certyfikacie dla Przedsiębiorcy, w tym w przygotowaniu i opracowaniu procedur, oraz w zakupie i legalizacji wymaganych narzędzi.

 

Nastąpiła również zmiana w cenie za egzamin na napełnianie zbiorników. Obecnie wynosi ona 171,94 PLN.

Przypominamy także, o terminie 28 lutego na złożenie sprawozdań do BDS.

Kategorie: Informacja