Czy urządzenia z 2012 muszą mieć założoną kartę urządzenia?

Tak, jeśli ma napełnienie co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.