Tak, jeśli ma napełnienie co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.

Kategorie: