Komunikat 1:

 

Przypominamy o obowiązku raportowania w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-gazów) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) do KE za 2018 r. do 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

 

Komunikat 2:

 

Przypominamy o przekazaniu informacji za korzystanie ze środowiska i wysokości opłat do 31 marca 2019 roku, składanych do marszałka województwa.