Redakcja miesięcznika “Chłodnictwo&Klimatyzacja” zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XIX edycję Konferencji z cyklu:

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju, która odbędzie się 28 października 2021 roku.
Tegorocznym tematem przewodnim będzie:

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej.
Prelegentami będą uznani prelegenci z dużym doświadczeniem na rynku HVACR.
Szczegółowe informacje na:

https://konferencja.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/

Kategorie: Informacja