Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji w Urzędzie Dozoru Technicznego od 09 lutego 2022 r. wynosi 212,34 PLN.