Certyfikat dla personelu jest wydawany BEZTERMINOWO. Certyfikat dla przedsiębiorcy jest także BEZTERMINOWO jednak co 7 lat Urząd Dozoru Technicznego kontroluje Certyfikowane Przedsiębiorstwo. 

Kategorie: