Certyfikat dla personelu – 135,38 PLN (zwolnione z VAT)

Certyfikat dla przedsiębiorcy – 2256,20 PLN (zwolnione z VAT)

Należy pamiętać, aby kwoty wpłacać osobno, a nie jednym przelewem! Po opłaceniu należy wydrukować potwierdzenia przelewu i dołączyć do wniosków podczas składania do UDT.

Kategorie: