Każda osoba przeprowadzające prace przy urządzeniu napełnionym SZWO lub f-gazem musi posiadać certyfikat dla personelu z wyjątkiem:

  1.  Osób, które rozpoczęły szkolenie w celu zdobycia certyfikatu dla personelu nie wcześniej niż dwa lata wcześniej, jeśli wykonują pracę pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat f-gazowy odpowiedniej kategorii.
  2.  Osób, które wykonują lutowanie twarde, jeśli prace te wykonują pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat f-gazowy odpowiedniej kategorii oraz posiadają co najmniej ukończone szkolenie z zakresu lutowania twardego.
Kategorie: