UWAGA

Drodzy Nasi Klienci bardzo prosimy o zapoznanie się oraz przeczytanie procedur które Dla Was piszemy. Niestety inspektorzy wymagają wiedzy która jest w nich zawarta. Nasze procedury spełniają wymagania UDT, posiadają cały system dokumentowania oraz aktualne akty prawne.

Zmiany dotyczące uprawnień SEP!!! 📣📣

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci Dowiedz się więcej…

📣📣📣 Szykują się zmiany‼️📣📣📣

01 lipca 2022 weszło Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące uzyskiwania uprawnień SEP. Z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Będziemy was informować o wszelkich zmianach…!!!!