All posts by: Kamil

About Kamil

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci .

01 lipca 2022 weszło Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące uzyskiwania uprawnień SEP. Z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Będziemy was informować o wszelkich zmianach…!!!!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w poniższym linku:

Witamy, Informujemy o podwyżkach cen za wydanie certyfikatów. Certyfikat dla personelu: 148,34 zł Certyfikat dla przedsiębiorcy: 2472,40 zł

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji w Urzędzie Dozoru Technicznego od 09 lutego 2022 r. wynosi 212,34 PLN. 

„Informujemy, że pomimo starań o utrzymanie pod kontrolą cen dostaw, trend ostatnich miesięcy, a przede wszystkim prognozy dotyczące I półrocza 2022 zmuszają nas do podwyższenia cen. Podwyżka będzie obowiązywać od 14.02.2022 r. i NIE będzie miała wpływu na wszystkie zamówienia złożone lub otrzymane do tego dnia z dostawą do 10.12.2021 r. Trudno nam podać jednolity […]

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma została wpisana na listę jednostek oceniających personel! Znajdziecie nas w rejestrze Urzędu Dozoru Technicznego pod numerem : FGAZ-E/27/0001/22

Szanowni Państwo, W związku z likwidacją rachunków bankowych poszczególnych Biur Urzędu Dozoru Technicznego prosimy o kierowanie wpłat na konto właściwego terenowo Oddziału UDT oraz (celem właściwej identyfikacji) zawarcie trzech istotnych informacji w tytule przelewu bankowego / przekazu pocztowego według poniższego wzoru GLIWICE/E3/19.04.2021/MIROSŁAW NOWAK, gdzie poszczególne elementy oznaczają:   Biuro UDT (miasto, gdzie znajduje się biuro […]