Archives

Każda osoba przeprowadzające prace przy urządzeniu napełnionym SZWO lub f-gazem musi posiadać certyfikat dla personelu z wyjątkiem:  Osób, które rozpoczęły szkolenie w celu zdobycia certyfikatu dla personelu nie wcześniej niż dwa lata wcześniej, jeśli wykonują pracę pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat f-gazowy odpowiedniej kategorii.  Osób, które wykonują lutowanie twarde, jeśli prace te wykonują pod nadzorem […]

Podczas kontroli UDT należy wykazać się z minimalnego wyposażenia technicznego, procedur, systemu dokumentacji oraz posiadanie odpowiedniej dla przedsiębiorstwa liczby osób z certyfikatem dla personelu.

Certyfikat dla personelu jest wydawany BEZTERMINOWO. Certyfikat dla przedsiębiorcy jest także BEZTERMINOWO jednak co 7 lat Urząd Dozoru Technicznego kontroluje Certyfikowane Przedsiębiorstwo.