01 lipca 2022 weszło Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące uzyskiwania uprawnień SEP.

Z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Będziemy was informować o wszelkich zmianach…!!!!