Współpraca

Współpracujemy z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, w zakresie m.in. badań i ekspertyz.