Polityka prywatności (RODO)

Poznań, dnia 25 maja 2018 roku

 

Klienci firmy ReBaNo w zakresie przeprowadzonych szkoleń i egzaminów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas szkoleń, jest firma P.P.H.U. ReBaNo z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia weryfikacji osobowej w trakcie szkolenia lub egzaminu;
  • wydania odpowiednich potwierdzeń i certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu lub egzaminie;
  • archiwizacji i prowadzenia dokumentacji dotyczącej osób, które brały udział w szkoleniu lub egzaminie;
  • archiwizacji danych w systemie dokumentowania przeprowadzonych szkoleń i egzaminów;
  • marketingu bezpośredniego realizowanego bezpośrednio przez firmę ReBaNo, jeśli na takowy została wydana zgoda w trakcie wypełniania karty zgłoszenia na szkolenie lub egzamin;
  • kontroli i badania jakości obsługi i satysfakcji klientów.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów firmy ReBaNo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana informacji do firmy ReBaNo o zakończeniu korzystania z szkoleń lub egzaminów, jak i zakończeniu korzystania z uzyskanych w ich wyniku certyfikatów oraz uprawnień, lub zgłoszenia sprzeciwu do firmy ReBaNo.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia kolejnego roku od zgłoszenia zakończenia korzystania z szkoleń lub egzaminów, jak i zgłoszenia zakończenia korzystania z uzyskanych w ich wyniku certyfikatów oraz uprawnień, lub zgłoszenia sprzeciwu do firmy ReBaNo.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę ReBaNo narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób i firm trzecich, ani na terenie Polski, ani poza jej terenem, z wyłączeniem przekazywania danych instytucją trzecim w celu wydania odpowiednich uprawnień i certyfikatów. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: marketing@rebano.pl lub też wypełnienie formularza zgłoszeniowego o przetwarzaniu danych osobowych i wysłanie formularza na adres e-mailowy: marketing@rebano.pl.