Opisy szkoleń

Szkolenie F-gazy szkolenie 2-dniowe 1075 ,- netto szkolenie + 325,- netto egzamin

 

Koszt szkolenia dla jednej osoby obejmuje dwudniowe szkolenie oraz egzamin przeprowadzany przez firmę zewnętrzną. Zgodnie z wymogami ustawy, egzamin nie jest przeprowadzany przez firmę ReBaNo lecz przez firmę Termoklima Paweł Olszewski numer certyfikatu jednostki oceniającej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego:  FGAZ-E/27/0003/17.

Należy pamiętać, że to osoba egzaminowana musi dopilnować, by szkolenie i egzamin były przeprowadzane przez różne jednostki uprawnione. W trakcie szkolenia i egzaminu zapewniony jest bufet (napoje zimne i ciepłe oraz ciastka) oraz w szkoleniach obiad dla każdego uczestnika szkolenia (każdego dnia)

Firma ReBaNo w dniu 4 lutego 2016 roku została pozytywnie zweryfikowana przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskała prawo do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminu Certyfikat dla Personelu, wynikającego z Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z 15 maja 2015 roku. Numer certyfikatu jednostki szkoleniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego:  FGAZ-S/27/0007/16,

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy termodynamiki
 2. Podstawy Chłodnictwa
 3. Komponenty instalacji chłodniczych
 4. Czynniki chłodnicze i ich wypływ na środowisko
 5. Kontrola urządzenia przed uruchomieniem
 6. Kontrola szczelności
 7. Sprężarki chłodnicze
 8. Skraplacz
 9. Parownik
 10. Elementy rozprężające czynnik
 11. Pozostałe elementy układu
 12. Operatorzy
 13. Rurociągi instalacji chłodniczej
 14. Znakowanie urządzeń
 15. Certyfikacja i procedury
 16. Egzamin Państwowy

Obowiązki operatora Koszt 500 ,- netto, szkolenie jednodniowe

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu obowiązków operatora. Podczas warsztatów zostaną poruszone kwestie dotyczącego tego za co odpowiedzialny jest operator praktycznie.

 

Program szkolenia:

 • Ograniczenie emisji do środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji – Karty Urządzenia, CRO
 • Kontrole szczelności
 • Prowadzenie odzysku
 • Posługiwanie się odpowiednim wyposażeniem technicznym
 • Sprawozdawczość i prowadzenie ewidencji
 • Znakowanie produktów i urządzeń instalacji
 • Ponoszenie opłat

 

Warsztaty ze sprawozdań za 2018 r. Koszt 500 ,- netto, szkolenie jednodniowe.  

 

Zapraszamy na warsztaty z zakresu złożenia sprawozdań do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). Podczas warsztatów przekazana zostaje wiedza jak wykonać takie sprawozdanie, oraz każdy z uczestników po takich zajęciach będzie miał złożone sprawozdanie dla swojej firmy do BDS. Należy pamiętać, iż sprawozdanie należy złożyć do 28 lutego 2019 r. za rok poprzedni.

 

Należy przygotować Kartę czynnika chłodniczego oraz laptopa.

 

Program szkolenia:

 • Przygotowanie firmy do złożenia sprawozdań
 • Składanie sprawozdań
 • Znakowanie urządzeń, butli i pojemników zawierających SZWO i F-GAZY
 • Etykietowanie urządzeń
 • Kontyngenty na f-gazy
 • Procedury w firmie posiadającej Certyfikat dla Przedsiębiorcy

 

Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3

Koszt 600,- netto szkolenie + opłata za egzamin UDT, szkolenie 2-dniowe.

 

Szkolenie i kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie
i egzamin odbywają się w tej samej lokalizacji. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne jak
i praktyczne.

 

Program szkolenia:

 1. Wykonywanie dozoru technicznego dla butli, ich badania i naprawy;
  2. Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów;
  3. Informacje szczegółowe o gazach;
  4. Konstrukcja butli i ich zasadnicze parametry;
  5. Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu;
  6. Znakowanie butli;
  7. Napełnianie butli – czynności robocze i kontrolne;
  8. Ogólne zalecenia BHP.

Warsztaty Klimatyzacja / Chłodnictwo Koszt 800 ,- netto, szkolenie 2-dniowe

 

Zapraszamy na warsztaty z zakresu Klimatyzacji / Chłodnictwa na których każdy
z uczestników będzie mógł zapoznać się z tematyką od strony praktycznej. Podczas warsztatów wykonujemy podłączanie urządzeń, odzysk czynnika, próżnie, kontrole szczelności, łączenie elementów.

 Zakres warsztatów chłodnictwo:

– podstawy chłodnictwa i termodynamiki

– budowa układów chłodniczych

– sprężarki – budowa, rodzaje, zasada działania

– skraplacz – budowa, rodzaje, zasada działania

– zawór rozprężny – budowa, rodzaje, zasada działania

– parownik – budowa, rodzaje, zasada działania

– automatyka – zastosowanie, budowa, rodzaje, zasada działania

– linia olejowa – budowa, rodzaje, zasada działania

– bilans chłodniczy – dane wejściowe, sposób obliczania, parametry otoczenia, margines bezpieczeństwa

– dobór podstawowych urządzeń – kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu

– dobór elementów dodatkowych – zastosowanie, kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu

– błędy doboru urządzeń,

– legislacją – wymienienie obowiązujących przepisów i norm

– uprawnienia instalatorów i serwisantów – przepisy i wymagania

– uprawnienia firm montażowych i serwisowych

– znakowanie urządzeń.

 Zakres warsztatów klimatyzacja:

– zasada działania instalacji klimatyzacyjnej

– dobór urządzeń

– rodzaje instalacji klimatyzacyjnej – monoblok, split, multi-split, VRF,

– regulacja wydajności układów klimatyzacyjnych

– rodzaje i zastosowanie jednostek wewnętrznych

– zasady montażu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

– sposoby prowadzenia rurociągów

– sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń

– uruchomienie – przygotowanie, kontrola, próby, napełnienie i odbiory – przepisy i praktyka

– nieprawidłowa praca urządzeń – objawy, symptomy, zagrożenia oraz usuwanie przyczyn i skutków awarii

– najczęstsze błędy montażowe i serwisowe

– wyposażenie serwisowe dla obsługi instalacji klimatyzacyjnych

– sposoby użytkowania narzędzi chłodniczych

– obsługa codzienna: obowiązki, zasady i zakres

– uprawnienia instalatorów i serwisantów – przepisy i wymagania

– uprawnienia firm montażowych i serwisowych

– znakowanie urządzeń

 

Każdy uczestnik  szkoleń ma też zapewnione pełne wsparcie techniczne i pomoc merytoryczną również po zakończeniu szkolenia. Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski przez cały rok.

 

 

Z poważaniem,

Agnieszka Maksalon

Kierownik działu szkoleń

Dyrektor Oddziału Zabrze

P.P.H.U. ReBaNo
tel. kom. +48 609-814-004