Jakie kwoty należy wpłacić do UDT aby uzyskać certyfikat dla personelu i przedsiębiorcy?

Certyfikat dla personelu – 111,94 zł (zwolnione z VAT)

Certyfikat dla przedsiębiorcy – 1865,57 (zwolnione z VAT)

Należy pamiętać, aby kwoty wpłacać osobno, a nie jednym przelewem! Po opłaceniu należy wydrukować potwierdzenia przelewu i dołączyć do wniosków podczas składania do UDT.