FAQ

Czy można wykonywać prace przy instalacji nie posiadając certyfikatu dla personelu?

Każda osoba przeprowadzające prace przy urządzeniu napełnionym SZWO lub f-gazem musi posiadać certyfikat dla personelu z wyjątkiem:
a. Osób, które rozpoczęły szkolenie w celu zdobycia certyfikatu dla personelu nie wcześniej niż dwa lata wcześniej, jeśli wykonują pracę pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat f-gazowy odpowiedniej kategorii.
b. Osób, które wykonują lutowanie twarde, jeśli prace te wykonują pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat f-gazowy odpowiedniej kategorii oraz posiadają co najmniej ukończone szkolenie z zakresu lutowania twardego.


Back to Index

Czy do CRO wpisujemy urządzenia poniżej 3 kg napełnienia? I jakie są obowiązki „instalatora” przy urządzeniach do 3 kg?

Nie wpisujemy.  Operator nie musi robić kontroli szczelności, cała reszta bez różnicy, czyli np. kontrola certyfikatów, rejestry, unikanie wycieków, przechowywanie dokumentów 5 lat itp.


Back to Index

Co jest potrzebne podczas kontroli UDT?

Podczas kontroli UDT należy wykazać się z minimalnego wyposażenia technicznego, procedur, systemu dokumentacji oraz posiadanie odpowiedniej dla przedsiębiorstwa liczby osób z certyfikatem dla personelu.


Back to Index

Na jaki okres wydawane są certyfikaty?

Certyfikat dla personelu jest wydawany BEZTERMINOWO. Certyfikat dla przedsiębiorcy jest także BEZTERMINOWO jednak co 7 lat Urząd Dozoru Technicznego kontroluje Certyfikowane Przedsiębiorstwo. 


Back to Index

Czy urządzenia z 2012 muszą mieć założoną kartę urządzenia?

Tak, jeśli ma napełnienie co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.


Back to Index

Jakie kwoty należy wpłacić do UDT aby uzyskać certyfikat dla personelu i przedsiębiorcy?

Certyfikat dla personelu – 111,94 zł (zwolnione z VAT)

Certyfikat dla przedsiębiorcy – 1865,57 (zwolnione z VAT)

Należy pamiętać, aby kwoty wpłacać osobno, a nie jednym przelewem! Po opłaceniu należy wydrukować potwierdzenia przelewu i dołączyć do wniosków podczas składania do UDT.


Back to Index