Opis szkoleń

F-Gazy

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Koszty: cena detaliczna: 1075 ,- netto szkolenie + Cena detaliczna: 375,- netto egzamin

Koszt szkolenia dla jednej osoby obejmuje dwudniowe szkolenie oraz egzamin przeprowadzany przez firmę zewnętrzną.
Zgodnie z wymogami ustawy, egzamin nie jest przeprowadzany przez firmę ReBaNo lecz przez firmę Termoklima Paweł Olszewski numer certyfikatu jednostki oceniającej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego:
FGAZ-E/27/0002/20.

Należy pamiętać, że to osoba egzaminowana musi dopilnować,
by szkolenie i egzamin były przeprowadzane przez różne jednostki uprawnione.
W trakcie szkolenia i egzaminu zapewniony jest bufet
(napoje zimne i ciepłe oraz ciastka) oraz w szkoleniach obiad dla każdego uczestnika szkolenia (każdego dnia).

Firma ReBaNo w dniu 4 lutego 2016 roku została pozytywnie
zweryfikowana przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskała prawo do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminu Certyfikat dla Personelu, wynikającego z Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z 15 maja 2015 roku.
Numer certyfikatu jednostki szkoleniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego:
FGAZ-S/27/0007/16.

Program szkolenia:

 1. Podstawy termodynamiki
 2. Podstawy Chłodnictwa
 3. Komponenty instalacji chłodniczych
 4. Czynniki chłodnicze i ich wypływ na środowisko
 5. Kontrola urządzenia przed uruchomieniem
 6. Kontrola szczelności
 7. Sprężarki chłodnicze
 8. Skraplacz
 9. Parownik
 10. Elementy rozprężające czynnik
 11. Pozostałe elementy układu
 12. Operatorzy
 13. Rurociągi instalacji chłodniczej
 14. Znakowanie urządzeń
 15. Certyfikacja i procedury
 16. Egzamin Państwowy

Obowiązki operatora

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszty: cena detaliczna: 500 ,- netto

Zapraszamy na szkolenie z zakresu obowiązków operatora.

Podczas warsztatów zostaną poruszone kwestie dotyczącego tego za co odpowiedzialny jest operator praktycznie.

Program szkolenia:

 1. Ograniczenie emisji do środowiska
 2. Prowadzenie dokumentacji – Karty Urządzenia, CRO
 3. Kontrole szczelności
 4. Prowadzenie odzysku
 5. Posługiwanie się odpowiednim wyposażeniem technicznym
 6. Sprawozdawczość i prowadzenie ewidencji
 7. Znakowanie produktów i urządzeń instalacji
 8. Ponoszenie opłat

Warsztaty ze sprawozdań za 2020 r.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszty: cena detaliczna: Koszt 500 ,- netto

Zapraszamy na warsztaty z zakresu złożenia sprawozdań do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). Podczas warsztatów przekazana zostaje wiedza jak wykonać takie sprawozdanie, oraz każdy z uczestników po takich zajęciach będzie miał złożone sprawozdanie dla swojej firmy do BDS. Należy pamiętać, iż sprawozdanie należy złożyć do 28 lutego 2019 r. za rok poprzedni.

Należy przygotować Kartę czynnika chłodniczego oraz laptopa.

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie firmy do złożenia sprawozdań
 2. Składanie sprawozdań
 3. Znakowanie urządzeń, butli i pojemników zawierających SZWO i F-GAZY
 4. Etykietowanie urządzeń
 5. Kontyngenty na f-gazy
 6. Procedury w firmie posiadającej Certyfikat dla Przedsiębiorcy

Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3

Czas trwania szkolenia: 2 dni 
Koszty: Cena detaliczna: 600,- netto szkolenie + opłata za egzamin UDT

 

Szkolenie i kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie
i egzamin odbywają się w tej samej lokalizacji. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne jak
i praktyczne.

Program szkolenia:

 1. Wykonywanie dozoru technicznego dla butli, ich badania i naprawy
 2. Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 3. Informacje szczegółowe o gazach
 4. Konstrukcja butli i ich zasadnicze parametry
 5. Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 6. Znakowanie butli
 7. Napełnianie butli – czynności robocze i kontrolne
 8. Ogólne zalecenia BHP

Warsztaty Klimatyzacja / Chłodnictwo

Czas trwania szkolenia: 1 dzień,
przygotowujące do szkolenia F-gazowego
Koszty: Cena detaliczna: 500 ,- netto

Zapraszamy na warsztaty z zakresu Klimatyzacji / Chłodnictwa
na których każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z tematyką od strony praktycznej. Podczas warsztatów wykonujemy podłączanie urządzeń, odzysk czynnika, próżnie, kontrole szczelności, łączenie elementów. Jest to szkolenie przygotowujące i uzupełniające do szkolenia z Certyfikatu dla Personelu.

Zakres warsztatów chłodnictwo:

 1. Budowa układów chłodniczych
 2. Bilans chłodniczy – dane wejściowe, sposób obliczania, parametry otoczenia, margines bezpieczeństwa
 3. Dobór podstawowych urządzeń – kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu
 4. Dobór elementów dodatkowych – zastosowanie, kolejność, zasada doboru, parametry pracy, margines błędu
 5. Błędy doboru urządzeń,
 6. Sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń
 7. Wykonywanie połączeń różnymi metodami i różnymi rodzajami narzędzi
 8. Wykonywanie podłączanie manometrów pod urządzenia bez strat czynnika
 9. Wykonywanie odpowietrzania i osuszania układu
 10. Wykonywanie kontroli szczelności różnymi metodami i sposobami
 11. Wykonywanie nadciśnieniowych i podciśnieniowych prób szczelności
 12. Napełniania instalacji czynnikiem
 13. Odzysk czynnika z instalacji

Zakres warsztatów klimatyzacja:

 1. Zasada działania instalacji klimatyzacyjnej
 2. Dobór urządzeń
 3. Rodzaje instalacji klimatyzacyjnej – monoblok, split, multi-split, VRF,
 4. Rodzaje i zastosowanie jednostek wewnętrznych
 5. Zasady montażu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
 6. Sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń
 7. Uruchomienie – przygotowanie, kontrola, próby, napełnienie i odbiory – przepisy i praktyka
 8. Nieprawidłowa praca urządzeń – objawy, symptomy, zagrożenia oraz usuwanie przyczyn i skutków awarii
 9. Najczęstsze błędy montażowe i serwisowe
 10. Wyposażenie serwisowe dla obsługi instalacji klimatyzacyjnych
 11. Sposoby użytkowania narzędzi chłodniczych
 12. Obsługa codzienna: obowiązki, zasady i zakres
 13. Sposoby łączenia rurociągów: rodzaje połączeń, narzędzia i elementy połączeń
 14. Wykonywanie połączeń różnymi metodami i różnymi rodzajami narzędzi
 15. Wykonywanie podłączanie manometrów pod urządzenia bez strat czynnika
 16. Wykonywanie odpowietrzania i osuszania układu
 17. Wykonywanie kontroli szczelności różnymi metodami i sposobami
 18. Wykonywanie nadciśnieniowych i podciśnieniowych prób szczelności
 19. Napełniania instalacji czynnikiem
 20. Odzysk czynnika z instalacji

Budowa i serwis instalacji pompowych

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Koszty: Cena 2.750 PLN netto / osoby


Amoniak + HC + syntetyczne – podstawy serwis/projektowanie (stopień I), głownie teoria

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Budowa układów pompowych
 2. Omówienie sprężarek otwartych i półhermetycznych
 3. Omówienie sprężarek jednośrubowych, dwuśrubowych oraz tłokowy
 4. Skraplacze powietrzne
 5. Skraplacze natryskowo – wyparne
 6. Parowniki zalewowe
 7. Parowniki rurowe
 8. Płyty zamrażalnicze
 9. Elementy rozprężne
 10. POC
 11. Odolejacze I i II stopnia
 12. Układy chłodzenia oleju
 13. Instalacja czynnika chłodniczego
 14. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 15. Ciśnienia pracy
 16. Budowa zaworów regulacyjnych
 17. Budowa zaworów bezpieczeństwa
 18. BHP amoniak
 19. BHP węglowodory
 20. BHP czynniki syntetyczne
 21. Zakazy
 22. Zapoznanie się z pracującą pompową instalacją szkoleniową oraz zastosowanych na niej rozwiązaniach.
 23. Wymagania eksploatacyjne
 24. Uprawnienia G2 eksploatacja

Serwis instalacji pompowych

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Koszty: Cena 2.750 PLN netto / osoby

 


Amoniak + HC + syntetyczne – szkolenie II stopnia dla serwisu, głównie zajęcia praktyczne

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Ciśnienia pracy
 2. Zabezpieczenia ciśnieniowe
 3. Zabezpieczenia elektryczne
 4. Wymiana oleju
 5. Wycieki czynnika: znajdywanie i usuwanie
 6. Powietrze w instalacji
 7. Woda w instalacji
 8. Nieprawidłowy czynnik lub jego skład
 9. Typowe awarie
 10. Odzysk czynnika
 11. Chłodzenie oleju
 12. Regulacja pracy POC
 13. Stacje zaworowe – budowa i regulacja
 14. Odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji
 15. Regulacja i serwis zaworów regulacyjnych
 16. Regulacja i serwis zaworów bezpieczeństwa
 17. Uprawnienia i przepisy
 18. Czynności eksploatacyjne i serwisowe
 19. Uprawnienia G2 nadzór

Budowa i serwis instalacji grawitacyjnych

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Koszty: 
Cena 1.500 PLN netto / osoby

 


Amoniak + HC + syntetyczne – szkolenie II stopnia serwis/projektowanie

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Budowa układów grawitacyjnych
 2. Różnice między instalacjami ciśnieniowymi, pompowymi a grawitacyjnymi
 3. Wymienniki płytowe
 4. Elementy rozprężne
 5. Instalacja cieczy schładzanej
 6. Instalacja cieczy ogrzewanej
 7. Wieże chłodnicze
 8. POC w aplikacjach grawitacyjnych
 9. Linia olejowa
 10. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 11. Zapoznanie się z pracującą grawitacyjną instalacją szkoleniową (skraplacz i parownik – wymiennik płytowy) oraz zastosowanych na niej rozwiązaniach

Budowa i serwis instalacji CO2 podkrytycznych

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Koszty: Cena 2.750 PLN netto / osoby

 


Podstawy serwis/projektowanie (stopień I)

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Typy instalacji podkrytycznych
 2. Budowa instalacji – schematy rozwiązań
 3. Linia olejowa
 4. Parowniki
 5. Instalacja chłodnicza
 6. Strona wysokiego ciśnienia – rozwiązanie
 7. Skraplanie CO2
 8. Elementy rozprężne
 9. Wymienniki płytowe
 10. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 11. Zapoznanie się z pracującą instalacją podkrytyczną CO2
 12. Ciśnienia pracy
 13. Nastawy układu sterowania
 14. Ciśnienia w czasie postoju
 15. Przepisy BHP dla CO2
 16. Wymagane uprawnienia
 17. Prace eksploatacyjne, serwisowe oraz kontrolne
 18. Uprawnienia CO2 eksploatacja
 19. Separator ciekłego czynnika

Budowa i serwis instalacji CO2 transkrytycznych

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Koszty: 
Cena 2.950 PLN netto / osoby

 


Szkolenie II stopnia serwis/projektowanie

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Typy instalacji transkrytycznych
 2. Budowa instalacji – schematy rozwiązań
 3. Linia olejowa
 4. Sprężarki PK, MK, TK – zastosowanie i praca
 5. Parowniki
 6. Chłodnice gazu
 7. Dochłodzenie, przechłodzenie i skroplenie
 8. Kaskada
 9. Dochłodzenie czynnika
 10. Instalacja chłodnicza
 11. Strona wysokiego ciśnienia – rozwiązanie
 12. Schładzanie i skraplanie CO2
 13. Elementy rozprężne
 14. Zbiorniki CO2
 15. Odzysk ciepła
 16. Automatyka podstawowa i dodatkowa
 17. Zapoznanie się z pracującą instalacją podkrytyczną CO2
 18. Ciśnienia pracy
 19. Nastawy układu sterowania
 20. Ciśnienia w czasie postoju
 21. Przepisy BHP dla CO2
 22. Wymagane uprawnienia
 23. Prace eksploatacyjne, serwisowe oraz kontrolne
 24. Separator ciekłego czynnika

Budowa i serwis instalacji pomp ciepła CO2 transkrytycznych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszty: 
Cena 1.250 PLN netto / osoby

 

 

Szkolenie III stopnia projektowanie/serwis

Termin: III / IV kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Budowa układu
 2. Rozwiązania techniczne
 3. Ciśnienia pracy
 4. Ciśnienia postojowe
 5. Układ cieczy ogrzewanej
 6. Praca parownika
 7. Schładzanie CO2
 8. Skraplanie CO2
 9. Układ sterowania
 10. Zastosowana automatyka i jej regulacja
 11. Dochłodzenie
 12. Separator ciekłego czynnika

Budowa i serwis instalacji samochodowych rewersyjnych CO2

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszty: 
Cena 1.250 PLN netto / osoby

 


Szkolenie III stopnia projektowanie/serwis

Termin: III / IV kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Budowa układu
 2. Rozwiązania techniczne
 3. Chłodzenie
 4. Grzanie
 5. Ciśnienia pracy
 6. Ciśnienia postojowe
 7. Praca wymiennika płytowego
 8. Praca wymiennika powietrznego
 9. Schładzanie CO2
 10. Skraplanie CO2
 11. Układ sterowania
 12. Rewersja układu
 13. Zastosowana automatyka i jej regulacja
 14. Dochłodzenie

Serwis instalacji CO2

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Koszty: 
Cena 3.250 PLN netto / osoby

 


Szkolenie III stopnia dla serwisu, głównie zajęcia praktyczne

Termin: II / III kwartał 2020 roku

Program szkolenia:

 1. Ciśnienia pracy
 2. Zabezpieczenia ciśnieniowe
 3. Zabezpieczenia elektryczne
 4. Wymiana oleju
 5. Wycieki czynnika: zagrożenia, znajdywanie i usuwanie
 6. Powietrze w instalacji
 7. Woda w instalacji
 8. Nieprawidłowy czynnik lub jego skład
 9. Typowe awarie
 10. Odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji
 11. Chłodzenie oleju
 12. Powrót oleju
 13. Odolejacze
 14. Filtry oleju
 15. Regulacja poziomu oleju
 16. Odzysk czynnika z wybranych fragmentów instalacji
 17. Regulacja i serwis zaworów regulacyjnych
 18. Regulacja i serwis zaworów bezpieczeństwa
 19. Uprawnienia i przepisy
 20. Czynności eksploatacyjne i serwisowe
 21. Uprawnienia G2 nadzór
Każdy uczestnik szkoleń ma też zapewnione pełne wsparcie techniczne i pomoc merytoryczną również po zakończeniu szkolenia.
Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski przez cały rok.

 

Z poważaniem,

Karina Celer

Dział szkoleń
P.P.H.U. ReBaNo

tel. kom. +48 609 814 004